1

2

3

4

5

 

Zabytki przemysłowe w Łodzi

Zarówno Kraków, Warszawa, Gdańsk czy też Poznań słynną ze swoich zabytków. W miastach tych pełno jest atrakcji sięgających nawet wczesnego średniowiecza. Jest w nich wiele kościołów epoki gotyku, baroku i klasycyzmu. Związane to jest z tym, iż miasta te powstały i rozwijały się w stuleciach wcześniejszych, aż do rozbiorów Polski. Epoka przemysłowa dla tych grodów była dalszym etapem rozwoju miasta. Natomiast Łódź powstała w pierwszej połowie dziewiętnastego stulecia, jako miasto przemysłowe. Dlatego w mieście tym brakuje zabytków z okresów świetności Polski. Nie oznacza to, iż miasto to nie posiadało pięknych kościołów. Po prostu są inne, niż w wyżej wymienionych miastach. Ich rozwój i powstanie jest związane z łódzkim przemysłem. Dlatego też obok świątyń wszelkich wyznań znajdują się budynki przemysłowe. Stanowią one zabytki, którymi może chwalić się miasto. Continue reading “Zabytki przemysłowe w Łodzi” »

Po miłość do Łodzi

Według ostatnich statystyk struktura demograficzna Łodzi jest szczególna. Bowiem w mieście tym jest więcej kobiet, niż mężczyzn. Oznacza to, iż tradycyjna droga zalotów zostaje zmieniona. To kobiety muszą starać się o znalezienie partnera życiowego. Tym samym panowie zyskują w tym mieście dosyć szczególny status. Są oni bowiem dobrem deficytowym. Stanowi to tym samym zachętę do szukania miłości w Łodzi. Dla przeciętnego przybysza z zewnątrz istnieje większa okazja do poznania partnerki, niż w każdym innym polskim mieście. Co więcej miasto dzięki rozbudowanej infrastrukturze posiada liczne możliwości do takiego rodzaju romansów. Liczne puby, dyskoteki i inne miejsca rozrywki przyciągają rzesze młodych i pięknych kobiet. Wobec tego warto zastanowić się, czy ten sposób turystyki nie jest znakomitym pomysłem na zbliżające się wakacje. Proszę pomyśleć, jak duża konkurencja będzie na nadmorskiej plaży lub w czasie górskich wycieczek. Tym czasem w Łodzi, gdzie panuje odwrócona struktura demograficzna, konkurencja panuje wśród kobiet. Continue reading “Po miłość do Łodzi” »

Kot z polskiego miasta Łódź

Wiele osób mające zamiłowanie do polskich komedii musiała obejrzeć filmy o przygodach Pawlaków i Garguli. W pierwszej części tej swoistej sagi rodzinnej zostało wymienione miasto Łódź. Związane jest to ze sceną, kiedy to potomek rodu Pawlaków próbuje zakupić kota. Dla sprzedawcy dodatkowym atutem było pochodzenie zwierzaka, który miał być z Łodzi. Scena na ta, jakkolwiek komiczna, jest zachęceniem do zwiedzania tego miasta. Bowiem gród ten słynie ze szkoły filmowej i wielu twórców z związanych z tym miastem. Wobec tego należy spodziewać się, iż miasto to musi być dobrze rozwinięte pod względem imprez kulturalnych. Jak wiadomo, że w tej dziedzinie prym widzie Kraków, próbuje coś działać Warszawa. Jednak rozwój kultury w Łodzi nie jest wcale opóźniony. Przeciwnie ma się doskonale, z tym, że jest nastawiony na odbiorcę bardziej związanego z kulturą niszową. Continue reading “Kot z polskiego miasta Łódź” »

Atrakcyjna infrastruktura jako zachęta dla turystów

Wielu z turystów przebywających do miasta musi posiadać odpowiednie warunku do przebywania w nim. Dlatego też w mieście tym istnieje wiele hoteli, które są przystosowane do potrzeb turystów w zależności od zasobu portfelu. Dodatkowym atutem jest sprawnie działająca komunikacja miejska. Jednak wielu turystów ma własne pojazdy, dlatego z myślą o nich włodarze grodu postarali się o liczne miejsca parkingowe. Do Łodzi można szybko dotrzeć pociągami. Jest bezpośrednie połączenie z Warszawą. Obecnie tory relacja Warszawa-Łódź są modernizowane. W dalszej przyszłości planuje się, aby na tej trasie jeździły szybkie pociągi. Oprócz tego miasto posiada wiele galerii handlowy, gdzie można zrobić zakupy, Continue reading “Atrakcyjna infrastruktura jako zachęta dla turystów” »

Imprezy najlepszą wizytówką miasta

Dużo grono przeciętnych Polaków kojarzy Łódź jedynie przez pryzmat przemysłu włóki niczego i istnienia w tym mieście jednej z lepszych w świecie szkół filmowych. Małe grono ludzi ma skojarzenia związane z kulturą. Jak wiadomo dla władz miasta najlepsze sposoby promocja miasta to organizowanie wszelakich festiwali, spotkań artystycznych i przedstawień. Zasada ta dotyczy wszelkich miast, dużych i małych. Łódź nie jest tutaj jakimś wyjątkiem. W okresie letnim odbywa się tutaj wiele imprez. Turysta może z ich programem zapoznać się na stronach internetowych miasta. Zwiedzanie Łodzi poprzez chodzenie na imprezy jest szczególnym rodzajem turystyki. W ten oto sposób można dowiedzieć się o życiu kulturalnym miasta, poprzez wystawy poznać jego problemy i nadzieje na przyszłość. Dodatkowo należy pomyśleć o skorzystaniu z oferty imprez w pubach i dyskotekach. Continue reading “Imprezy najlepszą wizytówką miasta” »

Mieszkańcy najlepszymi przewodnikami po Łodzi

W Łodzi, podobnie jak w wielu dużych miastach Polski nie ma problemu z zawodowymi przednikami. Pokarzą oni wszelkie atrakcje, które powinien znać każdy przybysz. Jednak będzie to poznanie powierzchowne, pozbawione duszy. Dla wielu turystów jest ono niewystarczające. Wobec tego dobrym rozwiązaniem jest międzynarodowy program wymiany turystów. Polega on na umawianiu się poszczególnych ludzi na przenocowanie ich w swoich domostwach. Dzięki temu wielu niekonwencjonalnie myślących turystów może poznać takie miejsca, o jakich nie wspomnieliby zawodowi przewodnicy. Dodatkowo istnieje duża szansa na poznanie nocnego życia tego grodu. Albowiem wiele pubów, miejsc potańcówek i picia piwa, nie zostało wymienionych w folderach turystycznych. Ich zobaczenie jest możliwe jedynie wraz z tubylcami, które znają wyjątkowe miejsca. Podobnie rzecz ma się ze sklepami. Continue reading “Mieszkańcy najlepszymi przewodnikami po Łodzi” »

Łódź kolebką polskiego filmu

Każdy przeciętny człowiek na świecie, tak na całym świecie, kojarzy to miasto z filmami. Każdy wie, że istnieje tutaj jedna z lepszych w świecie ze szkół filmowych. Wiadomo powszechnie, że śmietanka polskich twórców filmowych miała coś wspólnego z Łodzią. Wajda, Cybulski, Polański i wielu innych znanych filmowców było lub jest związanych z tym miastem. Wobec takiego faktu żaden z szanujących się turystów nie może być obojętnym. Trzeba wszak zobaczyć, co kolebka polskiego przemysłu filmowego sobą prezentuje. W obecnych czasach, kiedy to istnieje łatwy dostęp do informacji, zwiedzanie planuje się przy pomocy Internetu. On to może wskazać miejsca, które należy zwiedzać. Wobec tego warto zaplanować podróż w taki sposób, aby zapoznać się z filmowym dorobkiem miasta. Zobaczyć chociaż bryłę budynków słynnej na cały świat łódzkiej filmówki. Można postarać się o pójście na seans filmowy, gdzie uczęszczają słuchacze i wykładowcy tej słynnej szkoły. Istnieje bowiem prawdopodobieństwo, iż repertuar w takim kinie będzie szczególny. Continue reading “Łódź kolebką polskiego filmu” »

Ulica Piotrowska jako wizytówka miasta

Planując podróż do obcego miasta, kiedy chcemy zobaczyć jego największe atuty turystyczne, należy sięgnąć do zasobów Internetu. Wyszukiwarka wskaże miejsca, które warto zobaczyć. Jeżeli chodzi o Łódź to niewątpliwie pojawi się ulica Piotrowska. Chyba jest ona najbardziej znaną z ulic w tym grodzie, co zawdzięcza to swojej nadzwyczajnej długości. Jako jest ona wizytówką miasta, to żaden szanujący się turysta nie może jej pominąć. Dla osób, które nie lubią standardowego zwiedzania może okazać się ona niebywałym wyzwaniem. Można przybyć ją na pieszo, co powoduje, że wrażenia będą niezapomniane. Nieco lepszym sposobem jest spacer tą ulicą przy wykorzystaniu rowerów. Doznania estetyczne będą takie same jak w przypadku pieszej wędrówki, jednak zmęczenie organizmu będzie mniej, niż w przypadku pierwszej możliwości. Należy pamiętać, iż w czasie sezonu turystycznego na tejże ulicy odbywa się wiele pokazów, występów itp., co zwiększa jej atrakcyjność dla potencjonalnego zwiedzającego. Można tą ulicę zwiedzać na wiele różnych sposobów, Continue reading “Ulica Piotrowska jako wizytówka miasta” »

Łódź jako kolebka polskiego przemysłu tekstylnego

Miasto Łódź jest najbardziej kojarzone z przemysłem włókienniczym, tekstylnym i wieloma podobnymi. W okresie rozbiorów, II Rzeczypospolitej i Polski Ludowej większość ubrań noszonych przez ówczesnych Polaków, pochodziła z tego miasta. Wobec tego w miejscowości tej pozostało wiele obiektów pochodzenia poprzemysłowego. Część z nich została wykorzystana przez handel, gdzie powstają galerie handlowe. Inna część z nich jest wykorzystywana przez deweloperów, gdzie powstają drogie i ekskluzywne mieszkania. Natomiast duża część z nich została zapomniana. Dla nieprzeciętnego turysty, który ma dosyć rozreklamowanych i przesłodzonych obrazków, zapomniane obiekty są celem wycieczek. W ten sposób można zaobserwować miejsca, w których kiedyś tętniło życie, liczne zastępy pracownic stało przy maszynach i przyczyniało się do wytwarzania polskich ubrań. Continue reading “Łódź jako kolebka polskiego przemysłu tekstylnego” »

Miasto Łódź jako atrakcja turystyczna

W dziejach Polski jest nadzwyczaj mało informacji na temat Łodzi. Nie ma o niej żadnych wiadomości w okresie wczesnopiastowskim, rozbicia dzielnicowego, rządów litewsko-polskich Jagiellonów, czy też Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dla przeciętnego zjadacza chleba wielką tajemnicą jest, kiedy to miasto powstało. Każdy natomiast wie, iż kariera tego grodu, jako ważnego miasta zaczęła się w pierwszej połowie XIX wieku, w okresie funkcjonowania tzw. Królestwa Kongresowego. Związane to było z uruchomieniem przemysłu tekstylnego. Do dnia dzisiejszego Łódź jest kojarzona z tym przemysłem. Dodatkowo mit ten został utrzymany dzięki prozie Żeromskiego, utrwalona na kliszy filmowej przez Wajdę. „Ziemia Obiecana” pokazuje miasto to jako kolebkę polskiego kapitalizmu, polskiego przemysłu odzieżowego. Wobec tego powstaje pytanie, co może zobaczyć turysta? Otóż niezmierną atrakcją są wszelkie pozostałości po wielkich halach produkcyjnych. W nich powstają ośrodki kultury, muzea, galerie handlowe i wiele innych atrakcji. Continue reading “Miasto Łódź jako atrakcja turystyczna” »